Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04-QĐ/HĐTNN 06/12/2022 Quy chế Kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2022
03-QĐ/HĐTNN 06/12/2022 Nội quy Kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện năm 2022
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
33-HD/BTCTW 30/10/2020 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
151-HD/BTGTW 10/09/2020 Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3226-CV/TU 13/4/2020 Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
824/KH-UBND 15/4/2020 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3134-CV/BTGTU 07/4/2020 Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
2268-CV/BTCTU Ngày 06/12/2018 V/v đính chính công văn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
2257-CV/BTCTU 29/11/2018 Giải đáp vướng mắc tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
2096-CV/TU 22/11/18 Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm
Số 2253-CV/BTCTU 26/11/2018 Công văn hướng dẫn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
2493/KH-UBND 06/11/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
Số 488/QĐ_UBND 22/10/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Hướng dẫn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghiệp Vụ Công tác Xây dựng đảng ở cơ sở
Số 971-QĐ/TU 19/3/2018 Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
Số 01-KH/BCĐ 25/01/2017 Kế hoạch về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Số 766 /QĐ-UBND 14/10/2016 Danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Số 449/KH-UBND 16/02/2016 Kế hoạch về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh.
LÊN ĐẦU TRANG