Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 05-CT/TU 22/11/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
02-CT/TU 02/2/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số 14-CT/TU 04/6/2018 Chỉ thị về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh
Số 13-CT/TU 13/03/2018 Chỉ thị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số 11-CT/TU 07/02/2018 Chỉ thị về về kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Số 12-CT/TU 13/02/2018 Chỉ thị về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số 09-CT/TU 30/5/2017 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Số 07-CT/TU 08/12/2016 Chỉ thị về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân
Số 04-CT/TU 17/2/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 22-CT/TU 30/12/2014 Chỉ thị về đọc báo Đảng và Báo Gia Lai
Số 19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Số 17-CT/TU 03/03/2014 Chỉ thị về phụ nữ dân tộc, tôn giáo
LÊN ĐẦU TRANG