Unable to connect to the remote server Tuyên truyền, quán triệt chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
16/07/2018 - Lượt xem: 5344
Để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết 24-NQ/TW, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm của từng cấp, ngành, địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục, triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát động trồng cây xanh, phòng ngừa, ngăn chặn đốt nương làm rẫy; xây dựng các chương trình mục tiêu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững tài nguyên mang lại hiệu quả thiết thực, như: Khuyến khích người dân sử dụng năng lượng sinh học để thay thế năng lượng hóa thạch và thành lập các tổ tự quản về môi trường, cụm dân cư văn minh, an toàn - xanh - sạch - đẹp, cổng trường xanh - sạch - an toàn, khu dân cư tự quản về môi trường; chương trình “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “đoạn đường phụ nữ tự quản”, “đoạn đường thanh niên tự quản”, xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường tại khu dân cư; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng dân cư, thu hút hơn 2.800 lượt người tham dự.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên. Sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền một số nơi thiếu sâu sát, đồng bộ. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa cao. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa được cấp huyện, xã quan tâm đúng mức.

Công tác quy hoạch tổng thể chưa đầy đủ, quy hoạch chi tiết còn điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trong vùng. Tình trạng xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp còn diễn ra và thiếu kiểm soát. Tình hình dân di cư tự do, lấn chiếm đất, chặt phá rừng làm nương rẫy, sang nhượng đất trái phép; khiếu nại, tranh chấp, lấn chiếm đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc phân cấp, phối hợp trong quản lý, xử lý đất đai thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra, hậu kiểm một số nơi còn yếu.

Để cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết 24-NQ/TW, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phải gắn với nhiệm vụ lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu theo kịch bản của Trung ương và địa phương.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG