Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo: Đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng

Đến thời điểm này, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 357 căn nhà cho hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Qua đánh giá cho thấy, việc hỗ trợ đúng đối tượng và đảm bảo về diện tích, chất lượng nhà ở.