Unable to connect to the remote server Gia Lai: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới
29/06/2015 - Lượt xem: 3778
Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực.

Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham gia việc xây dựng quy hoạch và giám sát quá trình thực thi quy hoạch để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới, bám sát Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; nhiều xã đã đăng ký tham gia thực hiện một số tiêu chí trong nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là về xây dựng thiết chế văn hóa, giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi nội đồng quy mô nhỏ và xây dựng các mô hình cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. 

Trong 5 năm (2010 - 2014), các cấp Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các ngành, địa phương vận động hội viên nông dân hiến hàng ngàn m2 đất và đóng góp hơn 100 triệu đồng, hơn 9.100 ngày công để sửa chữa, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn và làm mới được 1.562 km đường giao thông liên thôn, nạo vét 7.329 km kênh mương nội đồng, sữa chữa 6.857 căn nhà, tham gia xây dựng gia đình văn hóa bình quân mỗi năm đạt 69.843 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 604 thôn, làng văn hóa.

Ngoài ra, hội viên nông dân tự giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, vật tư, cây, con giống để hỗ trợ, giúp đỡ mỗi năm cho 5.455 hộ thoát nghèo, đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể xóa hàng ngàn nhà tạm, đầu tư nâng cấp, xây dựng nhiều chợ ở địa bàn nông thôn, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Công tác giáo dục ngày càng phát triển, đến nay đã có 151 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được chú trọng, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế ước đạt 52,25% (trong đó xã đạt chuẩn quốc gia y tế theo chuẩn mới đạt 23.42%).

Hội Nông dân các cấp đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực đi đầu trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, công tác bảo vệ môi trường; tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện tiêu chí “Làng văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia các câu lạc bộ gia đình nông dân văn hoá; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh trên địa bàn nông thôn và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” qua các phong trào sản xuất, chăn nuôi cũng như các mô hình nông dân tự quản về môi trường, an ninh trật tự...

Qua thực hiện cho thấy, Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong nông dân, nhất là bà con nông dân các dân tộc thiểu số, kể cả vùng sâu vùng xa. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở đã có bước trưởng thành trong nhận thức; khả năng vận động quần chúng nhân dân và trình độ tổ chức, quản lý xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Bộ máy tổ chức của Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, thôn đã có sự phối hợp và đạt hiệu quả tốt. Hạ tầng nông thôn có bước phát triển rõ rệt, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao rõ rệt.


Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG