Unable to connect to the remote server Hiệu quả từ công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
29/11/2017 - Lượt xem: 5815
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Trong 5 năm (từ năm 2012 đến 30 tháng 9 năm 2017), tỉnh đã đào tạo cho 71.970 người, trong đó: Cao đẳng nghề 1.440 người, trung cấp nghề 3.732 người, sơ cấp nghề 36.707 người và đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 30.091 người (23.170 lao động học nghề nông nghiệp, 6.921 học nghề phi nông nghiệp) góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh từ 24% năm 2012 lên 31,2% (thời điểm tháng 9 năm 2017).  Các nghề nông nghiệp qua đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm đạt khoảng 74% và 98,62% lao động làm đúng với nghề được học. Hầu hết lao động sau khi đào tạo nghề đã biết vận dụng kiến thức được học áp dụng vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; biết cách phòng trừ các loại bệnh cho cây trồng, vật nuôi... góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất từ 5% đến 20%, thu nhập tăng 10% đến 30%, như nghề trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su; trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê, hồ tiêu… Đối với nhóm nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động có việc làm khoảng 70%. Các nghề xây dựng, sửa chữa máy nông nghiệp là các nghề dễ có việc làm thêm trong các mùa vụ hoặc thời gian nông nhàn, thu nhập của người lao động đạt 4 đến 5 triệu đồng/tháng, tăng từ 1 đến 2 triệu đồng so với khi chưa học nghề.

Hiệu quả của công tác dạy nghề được nâng lên rõ rệt. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng nghề, các cơ sở dạy nghề đã chú ý đến việc giáo dục vệ sinh, an toàn lao động, ý thức tác phong công nghiệp; chuyển từ đào tạo theo “cung” sang đào tạo theo “cầu” của thị trường lao động, đem lại hiệu quả thiết thực. Đa số học viên sau khi học nghề đều góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập, từng bước ổn định đời sống.

Triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg, tỉnh đã tổ chức dạy nghề đến tận địa bàn, làng, xã phù hợp với nguyện vọng và phong tục tập quán của người lao động. Người học không đóng học phí, đào tạo tại chỗ và được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Lao động là người dân tộc thiểu số và lao động nữ học nghề chiếm tỷ lệ khá cao (người dân tộc thiểu số chiếm 86%, nữ chiếm 72%), nhiều nghề được tập trung đào tạo gắn với đối tượng là lao động người dân tộc thiểu số và lao động nữ đã khẳng định sự phù hợp của Đề án khi không chỉ thu hút ngày một đông học viên theo học mà còn giúp các đối tượng đặc thù tạo việc làm, tăng thu nhập. Một số nghề, như: Xây dựng, dệt thổ cẩm kết hợp cắt may… giúp cho lao động là người dân tộc thiểu số và lao động nữ sau khi học nghề hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả. Mô hình đào tạo nghề dệt thổ cẩm kết hợp với cắt may: Số lao động tham gia nghề dệt thổ cẩm là 274 lao động và cắt may cơ bản 249 lao động. Trong quá trình đào tạo nghề dệt thổ cẩm, nhu cầu hoàn thiện sản phẩm sau khi dệt là rất cần thiết, do đó, các huyện đã định hướng các lớp học nghề dệt thổ cẩm và cắt may cơ bản để hoàn thiện sản phẩm làm ra có giá trị cao hơn, đã giải quyết việc làm cho lao động nữ trong thời gian nông nhàn với thu nhập tăng thêm 1,5 - 2,5 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ lao động học nghề dệt thổ cẩm, tự tạo việc làm có thu nhập tăng thêm đạt 92%.

Mô hình đào tạo nghề xây dựng được quan tâm phát triển. Tổng số lao động tham gia học nghề là 265 lao động. Lao động sau khi học nghề có khả năng tham gia vào thị trường lao động, trong thời gian đầu đã tự xây dựng và hoàn thiện các công trình phụ trong gia đình. 134 lao động sau học nghề tận dụng thời gian nhàn rỗi đi làm công thợ xây cho các công trình xây dựng trong tỉnh với mức thu nhập cao hơn ngày công phổ thông 15% - 20%. Tỷ lệ lao động tham gia học nghề xây dựng tự tạo việc làm có thu nhập tăng thêm và ổn định đạt 80%.

Công tác đào tạo nghề góp phần không nhỏ trong việc giảm nghèo. Năm 2013, tỉnh có 521 hộ gia đình có người học nghề thoát nghèo sau 01 năm, cụ thể: Huyện Mang Yang 286 hộ, Chư Prông 05 hộ, Ia Grai 07 hộ, Kbang 23 hộ, Phú Thiện 11 hộ, Chư Pưh 09 hộ, Ia Pa 01 hộ, Ayun Pa 02 hộ, Chư Păh 117 hộ, Kông Chro 20 hộ, Đak Đoa 40 hộ. 192 lao động được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, như Mang Yang 70 lao động, Chư Prông 26 lao động, Chư Pưh 26 lao động, Ayun Pa 50 lao động và Chư Păh 20 lao động; 38 hộ sau khi học nghề đã trở thành hộ khá, như: Phú Thiện 05 hộ, Ia Grai 04 hộ, Ia Pa 02 hộ, Ayun Pa 05 hộ, Đak Đoa 22 hộ. Một số cơ sở dạy nghề bước đầu làm tốt công tác giới thiệu việc làm cho người lao động sau đào tạo và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Nhìn chung, công tác dạy nghề đã giúp lao động nông thôn tham gia các khoá học nghề hoặc tiếp cận với các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội có việc làm, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Phạm Hòa

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG