Unable to connect to the remote server Ia Grai: Tập trung các nguồn lực thực hiện cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
08/03/2021 - Lượt xem: 3130
Năm 2020, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn song, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển tương đối đồng đều ở tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tập trung chỉ đạo bằng các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, thiên tai, ứng phó biến đổi khi hậu. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được chú trọng; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được triển khai kịp thời. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả; các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo tích cực. Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế; thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ giảm nghèo chưa đạt kế hoạch.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặt ra mục tiêu: Tập trung chỉ đạo đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương; tập trung các nguồn lực thực hiện cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh trạnh. Huy động nguồn lực, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân; chăm lo đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao hiệu lực hiệu quả trong điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%. Tích cực chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các thế mạnh của địa phương; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực. - Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại và đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản.

Thác Mơ-Điểm du lịch hấp dẫn của huyện Ia Grai những năm gần đây

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực đầu tư, quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai thực hiện tốt công tác trồng rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 37,25% vào năm 2021. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, khai thác và phát huy các ngành công nghiệp có lợi thế. Triển khai thực hiện tốt các chương tình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đối thoại công khai, định kỳ với các Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý, triển khai thực hiện tốt các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải ngân kịp thời các nguồn vuốn đầu tư. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các khu quy hoạch trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng để chấn chỉnh, từng bước đưa công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đi vào hoạt động nề nếp. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ nhằm thực hiện tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; đến năm 2021, giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 3.080 tỷ đồng. Tập trung thực hiện các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học, duy trì sỹ số học sinh; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh cho nhân dân, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế gắn với hiện đại hóa trang thiết bị khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,63%; quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động...

Xuân Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG