Unable to connect to the remote server Mang Yang: Kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
07/08/2014 - Lượt xem: 6521
Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành cấp trên cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trên cơ sở Đồ án và Đề án đã được phê duyệt các cấp, các ngành của huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư triển khai thực hiện theo lộ trình. Với tổng nguồn vốn huy động trong toàn xã hội đầu tư cho các xã thực hiện chương trình XDNTM từ năm 2011 đến nay lên đến trên 357,2 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình 13,517 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 26,773 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 29,781 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình khác 163,925 tỷ đồng; vốn tín dụng 110,735 tỷ đồng; đặc biệt riêng đối với nguồn vốn huy động nhân dân tham gia đóng góp được 5,088 tỷ đồng.Việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu được chú trọng với tổng nguồn vốn huy động trên 201,9 tỷ đồng (trong đó dự kiến năm 2014 là 47,522 tỷ đồng). Đã tiến hành sửa chữa, làm mới trên 135 km  đường giao thông bê tông, nhựa hoá, cứng hoá, làm mới 2 công trình thủy lợi, kiên cố hoá 2,6 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 06 công trình nước tự chảy, đào 19 giếng, 2 giếng khoan; đầu tư xây dựng 01 công trình thuỷ điện trên địa bàn, làm mới 4 trạm biến áp, mở rộng, nâng cấp 50,3 km đường điện chiếu sáng, góp phần tích cực phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Nhân dân xã H’ra tham gia phát quang, dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn

Đến cuối năm 2013, tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 90,4%, tỷ lệ người dân dùng điện đạt 99,1% tăng 0,1% so với năm 2010 và 100% các xã đạt tiêu tiêu chí về sử dụng nước sinh hoạt và tiêu chí sử dụng điện.Đối với công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân được các cấp, các ngành triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, giải quyết việc làm, chuyển giao áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả kinh tế cao. Lồng ghép với các chương trình khác, các cơ quan chức năng, phối hợp với chính quyền các xã mở được 51 lớp sơ cấp nghề cho trên 1.500 lượt người tham gia; triển khai và nhân rộng được trên 350 mô hình hiệu quả kinh tế cao; tiến hành hỗ trợ trên 400 tấn phân bón, 98 tấn giống và 300 nghìn cây giống các loại, 699 con bò cho nhân dân… với tổng nguồn vốn trên 16,38 tỷ đồng. Với việc đầu tư và khai thác đồng bộ các giải pháp, đời sống vật chất của người dân từng bước được nâng nên, đến cuối năm 2013, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 16,23 triệu đồng/người/năm, tăng 2,24 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 23,95 % và dự kiến đến cuối năm 2014 giảm xuống còn khoảng 19,5%, bình quân mỗi năm giảm 4,27%.

Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế có bước chuyển biến tích cực; việc đầu tư nâng cấp cải tạo nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, làng được quan tâm đầu tư gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đã đầu tư xây dựng mới được 26 nhà sinh hoạt cộng đồng, nâng tổng số nhà sinh hoạt cộng đồng toàn huyện là 60 nhà. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tập trung đầu tư, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, trong 3 năm huyện đã đầu tư xây dựng mới 5 đơn vị trường trung học, xây dựng mới 27 phòng học, nhà ở giáo viên; đến nay có 6 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 01 trường đạt chuẩn mức độ II; 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, mở rộng; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; đến nay có 7/11 xã có bác sỹ, 04 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Nhân dân đómg góp ngày công xây dựng nhà văn hoá  tại xã Đăk Yă

Hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động và hiệu quả được nâng lên; mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở các thôn, làng ngày càng phát huy được vai trò trong công tác vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, tích cực chung tay XDNTM. An ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và thực hiện các tiêu chí về XDNTM đạt kết quả, đến nay có 01 xã đạt 11/19 tiêu chí, 01 xã đạt 10/19 tiêu chí (02 xã điểm Đăk Yă và Ayun), 01 xã đạt 9/19 tiêu chí, 02 xã đạt 7/19 tiêu chí, 01 xã đạt 6/19 tiêu chí, 04 xã đạt 5/19 tiêu chí và 01 xã đạt 4/19 tiêu chí.

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đánh giá kết quả 03 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn và tập trung huy động mọi nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện chương trình XDNTM, phấn đấu đến hết năm 2020 có hơn 80% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và huyện đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Đình Hà

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG