Unable to connect to the remote server Sơ kết 01 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
13/02/2019 - Lượt xem: 3247
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 29 tháng 01 năm 2019 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức khảo sát đánh giá và xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU. Trên cơ sở đó rút ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và bài học kinh nghiệm qua 01 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU; đồng thời, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, kiến nghị để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết vào cuối tháng 02 năm 2019.

Tải Kế hoạch tại đây.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG