Unable to connect to the remote server Tạm thời sử dụng ngân sách cấp huyện để hỗ trợ chương trình phát triển hợp tác xã về nông thôn mới
02/05/2017 - Lượt xem: 3490
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ chương trình phát triển hợp tác xã về nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối ngân sách cấp huyện để hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo chương trình phát triển hợp tác xã về nông thôn mới (tạm thời trong năm 2017). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về sử dụng kinh phí để hỗ trợ chương trình phát triển hợp tác xã về nông thôn mới năm 2017.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thành lập hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động hợp tác xã về nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; định kỳ hằng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG