Unable to connect to the remote server Tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã
05/09/2016 - Lượt xem: 5918
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Ảnh minh họa

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, đến nay cả nước có 2.134 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 2.025 xã đã được công nhận (đạt 22,7%) tăng thêm 5,6% so với cuối năm 2015, hiện nay còn 300 xã mới đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 26 xã so với đầu năm 2016), bình quân cả nước đạt 13,1 tiêu chí/xã (tăng 8,4 tiêu chí so với 2010); đã có 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 9 huyện, thị xã đang đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định để xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn khung Chương trình giai đoạn 2016-2020 còn chậm so với kế hoạch; việc phân khai kế hoạch của các địa phương còn chưa kịp thời; việc rà soát, bổ sung, ban hành Bộ tiêu chí cấp xã giai đoạn 2016-2020 chưa khắc phục được những bất cập, hạn chế của Bộ tiêu chí cũ...

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện làm mới Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã theo hướng gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và gắn với quá trình đô thị hóa (ngay từ cấp xã), thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục được việc đầu tư các dự án phân tán, dàn trải, trong đó lưu ý tập trung vào các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, nhấn mạnh các tiêu chí "mềm" liên quan trực tiếp tới thu nhập, việc làm, môi trường, an ninh và đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nông thôn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến chỉ đạo trên, hoàn thiện lại Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã, báo cáo xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo.

Về triển khai kế hoạch 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 phù hợp với định hướng Chương trình trong giai đoạn 2016-2020, khẩn trương đôn đốc các tỉnh chưa phân bổ vốn thực hiện, có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Về thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện tại 8 huyện điển hình cho 06 vùng toàn quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan bổ sung "Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa", trong đó cần tập trung vào các địa phương có quá trình đô thị hóa cao, có kinh tế, thương mại và hạ tầng phát triển; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đề xuất phương án phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, thống nhất xây dựng phương án phân bổ cụ thể các nguồn vốn ngân sách Trung ương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2016.

Minh Hiển

(Theo Chinhphu)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG