Unable to connect to the remote server Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
14/06/2018 - Lượt xem: 5782
Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 1245 /UBND-NL về triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai (2016-2020); UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành học tập kinh nghiệm một số mô hình về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, tham mưu, đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí, kế hoạch thực hiện và các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ trì, phối hợp lập kế hoạch xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế du lịch cơ sở, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo rõ từ năm 2019 trở đi, việc phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới phải gắn với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, người dân và cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cứ nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với quán trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp đều cho rằng, xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, cần hướng tới xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu, trước hết là xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng vùng.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG