Unable to connect to the remote server Xây dựng nông thôn mới ở TP. Pleiku: Kết quả ban đầu
16/12/2014 - Lượt xem: 6722
Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 19/7/2011 Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV ban hành về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Pleiku có sự thay đổi rõ về diện mạo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với việc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, gồm 29 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và ban hành Quy chế hoạt động, quy định phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Tiếp đến, thành lập 3 tổ giúp việc gồm 15 đồng chí của các phòng, ban thành phố có đủ trình độ, năng lực tăng cường xuống các xã để giúp Ban Chỉ đạo xã rà soát, đánh giá, lập đề án xây dựng NTM theo 19 tiêu chí. Đối với cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Giám sát; tại các thôn, làng thành lập Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới, nhóm khảo sát thực trạng nông thôn... theo đúng yêu cầu đề ra.

Xây dựng đường giao thông nông thôn

Năm 2011, có 9/9 xã (TP.Pleiku hiện có 14 phường và 9 xã) đã hoàn thành quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của xã giai đoạn 2011 - 2020, các Đồ án quy hoạch của các xã đều được các ngành liên quan của tỉnh, Thành ủy, các cơ quan chuyên môn của thành phố và ý kiến của người dân trước khi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt. Đồng thời, Đồ án quy hoạch được các xã công bố rộng rãi cho nhân dân được biết tại các hội nghị quân dân chính, công khai tại trụ sở HĐND-UBND các xã, hội trường các thôn, làng; tổ chức cắm mốc, kịp thời triển khai sớm quy hoạch, do đó chất lượng công tác quy hoạch về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt và nguyện vọng của người dân. Cùng với đó, ban hành Đề án xây dựng NTM thành phố giai đoạn 2011-2020 kèm theo kế hoạch, lộ trình thực hiện, đảm bảo về chất lượng, không chạy theo thành tích, mọi vấn đề nêu lên đều được người dân quyết định.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về xây dựng NTM; góp phần để người dân thấy rõ xây dựng NTM là của toàn dân, đúng với phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”.

Từ nhận thức, đông đảo người dân đã tự giác di dời, bàn giao mặt bằng, đóng góp công sức và kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, làng; điện chiếu sáng, nước sạch được đảm bảo cho người dân; vệ sinh ngõ xóm từng bước được cải thiện rõ nét... tại địa bàn dân cư đã phát huy các phong trào quần chúng để thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị từ thành phố đến cơ sở làm tốt công tác vận động, huy động các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể và cá nhân,  tham gia đóng góp trí tuệ và vật chất thực hiện NTM.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung xây dựng một số mô hình điển hình trong sản xuất phát triển nông nghiệp như: hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp Hương Đất sản xuất rau an toàn tại xã An Phú, diện tích trên 3 ha với 15 hộ tham gia; mô hình bò cái sinh sản ở xã An Phú và Biển Hồ với trên 40 hộ tham gia; dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Sơn”. Hỗ trợ nông dân phát triển mô hình cá chình, mô hình cá rô đầu vuông, mô hình ICM (mô hình quản lý cây trồng tổng hợp hướng đến mục tiêu phát triển cây trồng bền vững, năng suất cao vừa phải và ổn định qua nhiều năm, sâu bệnh hại được kiểm soát hữu hiệu, tiết kiệm chi phí đầu vào và mang lại hiệu quả kinh tế cao) trên cây hồ tiêu tại xã Gào; mô hình chuyển giao kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản; mô hình dê lai bách thảo tại xã Iakênh... đã tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với những giống mới, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và hướng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo tổng hợp mới đây của Thành ủy Pleiku, kết quả thực hiện số tiêu chí chi tiết đạt chuẩn trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM của 9 xã trên địa bàn thành phố qua các năm đều tăng, cụ thể: năm 2011 đạt 106/171 tiêu chí; năm 2012 đạt 112/171 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với năm 2011; năm 2013 đạt 130/171 tiêu chí, tăng 18 tiêu chí so với năm 2012; năm 2014, thành phố đã chỉ đạo 9 xã đánh giá lại số tiêu chí theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số tiêu chí đạt chuẩn trong Bộ tiêu chí quốc gia là 146/171 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2013.

Có thể thấy, để đạt kết quả trên, trong thời gian qua bên cạnh được sự quan tâm của tỉnh, thành phố đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý. Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, tiến độ thực hiện cơ bản đạt theo đúng tiến độ đề ra và tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, của nhân dân về xây dựng NTM. Cùng với việc phát huy hiệu quả các công trình được đầu tư trước đây và các công trình đầu tư cho nông thôn trong những năm qua đã làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay thành phố đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã An Phú, xã Diên Phú và xã Biển Hồ); 02 xã (xã Trà Đa, xã ChưHDrông) dự kiến hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới cuối năm 2014; 04 xã đạt trên 12 tiêu chí (xã Chư Á, xã IaKênh, xã Tân Sơn và xã Gào)./.

Bài, ảnh: Thanh Thúy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG